Hoa cho người mệnh Thổ

Thổ (Đất): Màu sắc hợp phong thủy cho người mệnh Thổ là các màu nâu, màu vàng hay màu cam. Những người mang mệnh Thổ nên sử dụng các tông màu của yếu tố tự nhiên - Đất. Bên cạnh đó, màu sắc tương sinh ra mệnh Thổ trong ngũ hành chính là màu của Hỏa - đỏ, hồng, tím. Sự kết hợp giữa các sắc màu hoa của Thổ và Hỏa sẽ tạo nên những sản phẩm rực rỡ vô cùng, mang lại nguồn nội lực vô cùng lớn lao cho người mệnh Thổ.

đ
Mô tả:
Cảm xúc của tình yêu
Xem chi tiết
đ
Mô tả:
Cảm xúc của tình yêu
Xem chi tiết
đ
Mô tả:
Cảm xúc của tình yêu
Xem chi tiết
đ
Mô tả:
Cảm xúc của tình yêu
Xem chi tiết
đ
Mô tả:
Cảm xúc của tình yêu
Xem chi tiết
đ
Mô tả:
Cảm xúc của tình yêu
Xem chi tiết