Mệnh Kim (Kim loại):  Màu sắc tương hợp cho mệnh Kim gồm những màu sáng và màu sắc ánh kim. Nếu bạn là người mệnh Kim bạn nên sử dụng những vật dụng có tông màu sáng và những sắc ánh kim, và màu trắng là màu hợp nhất của bản mệnh. Ngoài ra, bạn còn có thể kết hợp màu trắng với các tông màu khác như tông màu nâu, màu vàng vì đây là những màu sắc mang ý nghĩa tương sinh rất tốt cho bạn (theo Ngũ hành, Thổ sinh Kim). Những màu này luôn đem lại sức sống và niềm vui cùng với sự may mắn cho bạn ! 
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết