Khoa học Phong Thủy đã chứng minh,mầu sắc thực sự rất quan trọng đối với bản mệnh của mỗi người.Sự biến hóa không ngừng của 5 yếu tố Kim,Mộc,Thủy,Hỏa,Thổ trong môi trường tựu nhiên đã tạo nên nguyên lý ngũ hành.Nguyên lý này gồm hai phương diện là tương sinh và tương khắc.Do đó có thể là sự giúp đỡ,ảnh hưởng,tác động qua lại lẫn nhau và cũng có thể là sự ức chế lẫn nhau.
Các mối quan hệ tương sinh giữa các hành : Tương sinh là tác động qua lại ,giúp đõ,hỗ trợ nhau để cùng sinh trưởng,phát triển hơn.Theo nguyên lý ngũ hành,giữa Kim,Mộc,Thủy,Hỏa,Thổ có quan hệ tiếp xúc,nương tựa lẫn nhau.Cụ thể :
- Mộc sinh Hỏa ( cây cháy tạo ra lửa ).
- Hỏa sinh Thổ ( lửa khiến mọi thứ hóa thành tro bụi và trở thành đất ).
- Thổ sinh Kim ( kim loại được hình thành từ trong lòng đất ).
- Kim sinh Thủy ( kim loại khi bị nóng chảy tạo thành dung dịch lỏng ).
- Thủy sinh Mộc ( cây nhờ nước mà sinh trưởng và phát triển )
Goodlife Florist nghiên cứu và ứng dụng quy luật này vào trong những mẫu thiết kế hoa ,vì hoa hội tụ đủ mầu sắc trong ngũ hành,sẽ mang lại cho bạn : Sức khỏe - Hạnh phúc - May mắn - Tài lộc - Thành công !
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết
d
Mô tả:
Hãy gửi trọn cảm xúc...
Xem chi tiết